Huslejer i almene boliger i Københavns Kommune

Billede af BL_Tingbjerg_111018_014.jpg

Huslejen i almene boliger er omkostningsbestemt. Det betyder, at huslejen dækker over udgifterne til at opføre og drive boligerne, men uden at generere et overskud. Dette sikrer, at alle indkomstgrupper kan få en bolig, som er til at betale.

 

I denne analyse undersøges huslejeniveauet samt udviklingen over de seneste fem år i de almene boliger i Københavns Kommune på tværs af kommunens bydele, udviklingen i husleje siden 2019 og hvor stor en del af forskellige familietypers indkomst, der bruges på at betale husleje.

 

Huslejen varierer på tværs af bydele

Den gennemsnitlige årlige husleje i Københavns Kommune er i 2024 1.017 kr. pr. kvm. Dette svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 2,2 pct. siden 2019. I perioden 2019-2024 har den gennemsnitlige årlige inflation været 2,9 pct. pr. år.

I København SV er den gennemsnitlige årlige husleje steget mest siden 2019 med 2,6 pct. pr. år. Til sammenligning er huslejen steget mindst i København V. Her er den gennemsnitlige årlige husleje steget med 1,2 pct. pr. år siden 2019.

 

Figur 1. Husleje pr. kvm. pr. år i almene boliger fordelt på bydele

Note: Huslejen i figuren er ekskl. forbrug, primo året. Der tages forbehold for, at senest tilgængelige BBR-data fra Danmarks Statistik er fra ultimo 2022. Nordhavn er ikke vist for sig i figuren, da der ikke var nok almene boliger i 2019 i forhold til Danmarks Statistiks diskretioneringsregler, men bydelen indgår i gennemsnitstal for kommunen.

Kilde: BL's egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata og Landsbyggefondens huslejeregister.

 

Huslejen er vokset langsommere end inflationen

Gennemsnitshuslejen i en almen bolig i Københavns Kommune er steget med 2,0-2,6 pct. pr. år i perioden 2019-2024. Huslejen er steget mest i ungdomsboliger.

Da huslejen i de almene boliger i Københavns Kommune er steget langsommere end prisniveauet, har den reale gennemsnitlige årlige vækst i huslejen  derfor været negativ for alle boligtyper.

 

Figur 2. Huslejeudviklingen i perioden 2019-2024

Note: Huslejen i figuren er pr. kvm. samt ekskl. forbrug. Huslejerne i Figur 2B er forbrugerpriskorrigeret fra 2019K1 til 2024K på baggrund af oplysninger i Statistikbanken\PRIS111. Der tages forbehold for, at senest tilgængelige BBR-data fra Danmarks Statistik er fra ultimo 2022.

Kilde: BL's egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata og Landsbyggefondens huslejeregister.

 

Boligbyrden er størst for enlige med børn

Husleje udgør generelt en større del af det månedlige budget hos enlige. Enlige forældre med børn bruger godt 30 pct. af deres disponible indkomst på husleje. Parfamilier med børn bruger 15-19 pct. af deres indkomst på husleje. Boligerbyrder over 40 pct. betragtes som 'overbyrder'.

På Østerbro og i Vanløse er boligbyrden i en almen familiebolig generelt lavest. Boligbyrden er generelt højest i København N, København S og København K.

Oprettelse: 27.05.2024 | Sidst opdateret: 06.06.2024

Sideansvarlig: Kristine Vasiljeva

PDF Fil

Mini-analyse: Huslejer i almene boliger i Københavns Kommune 2024

Download

Søger du bolig? - Klik her