Mini-analyse: Voksende behov for plejeboliger

Med en aldrende befolkning kommer et voksende behov for pleje i alderdommen. Almene boligorganisationer er sammen med kommuner de største udbydere af plejeboliger.

Billede af Ældre Hånd

De ældre, der ikke er i stand til at klare sig i eget hjem med hjælp fra hjemmehjælp, har mulighed for at blive anvist af kommunen til en plejebolig, hvor fast tilknyttet personale står for pleje og omsorg. Fra 2023 til 2040 forventes antallet af 80+-årige i den danske befolkning at vokse med 190.000 personer, svarende til en stigning på knap 63 pct. Dette skaber et væsentligt forøget behov for mere pleje og flere plejeboliger i den nære fremtid.

 

BL har lavet en registerbaseret analyse, der kortlægger den nuværende situation på plejeboligmarkedet. Den viser, at kommuner og almene boligorganisationer er de største udbydere af plejeboliger. Sammen står de for over 94 pct. af det samlede antal på 44.500 plejeboliger i Danmark. Almene boligorganisationer ejer 12.100 plejeboliger, hvilket svarer til 27 pct. af alle plejeboliger. Hertil skønnes det, at knap 30 pct. af kommunale og selvejende plejecentre og plejehjem administreres af en almen boligorganisation, hvor boligorganisationen står for udlejningsprocessen og virksomhedsdrift. 

 

 

Figur 1. Ejerskab af plejeboliger


Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Plejehjemsoversigten.dk.

 

 

Hertil afdækker analysen, at plejehjemsbeboere, der bor alment, i gennemsnittet er ældre, har mere kontakt til læge og sygehus og dermed tegn på dårligere helbred, og endelig er de mindre velstillede end seniorbefolkningen generelt. Det er således vigtigt også fremadrettet at sikre betalelige plejeboliger for seniorer fra forskellige samfundslag med et plejebehov.

 

 

Figur 2. De 80+-årige – socioøkonomiske og helbredsmæssige karakteristika

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Plejehjemsoversigten.dk, Landsbyggefondens Stamdata, AlmenGIS og Danmarks Statistiks registerdata.

 

Analysen er blevet opdateret med nye tal og oplysninger d. 15. juli 2024.

Oprettelse: 22.04.2024 | Sidst opdateret: 16.07.2024

Sideansvarlig: Kristine Vasiljeva

PDF Fil

Mini-analyse: Voksende behov for plejeboliger

Download

Søger du bolig? - Klik her