UngdomsboligRapporten 2023

I denne nye rapport fokuserer vi på de førsteårsstuderendes muligheder for at få en betalelig bolig i København.

Billede af Billede2

At begynde på en videregående uddannelse er et stort skridt i mange unges liv, og éns boligsituation har en stor betydning for, hvor nemt skridtet vil være. Studieoptaget til de videregående uddannelser er netop blevet annonceret, og BL er i den forbindelse udkommet med den nye rapport, som fokuserer på de førsteårsstuderendes muligheder for at få en betalelig bolig i København, hvor de fleste uddannelsesmuligheder ligger.

 

Relativ få almene ungdomsboliger i København og på Frederiksberg

Der er forholdsvis få almene ungdomsboliger i København ift. antallet af studerende på videregående uddannelser. Helt konkret er der i dag 13 studerende pr. almen ungdomsbolig i Københavns og Frederiksberg Kommuner. I resten af landet er forholdet 4:1, jf. Figur 1.

 

Figur 1. Relativt få almene ungdomsboliger i København og på Frederiksberg

Note: Figuren viser antallet af studerende mellem 17 og 34 år (inkl. hjemmeboende) på videregående uddannelser samt antallet af ungdomsboliger, der ligger i de pågældende kommuner.

Kilde: Statistikbanken (UDDAKT11) samt Landsbyggefondens Stamdata. 

 

Dette misforhold betyder, at unge studerende i København står i en mere usikker boligsituation, hvor de har sværere ved at finde en bolig, der dækker deres behov, og som samtidig er til at betale.

 

Hvis man ser på udviklingen i husleje i private lejeboliger, hvor der kun bor studerende, er huslejen for disse boliger for førsteårsstuderende i løbende priser i gennemsnit steget fra 3.150 kr. til 4.300 kr. pr. person i perioden 2016-2021, hvilket svarer til en stigning på 37 pct. på fem år. Til sammenligning har en almen ungdomsbolig en gennemsnitlig husleje pr. person på 3.100 kr. i 2021, se Figur 2.

 

Figur 2. Stigningen i husleje for studerende i private lejeboliger i København og på Frederiksberg

 

Note: Figuren viser den gennemsnitlige månedlige husleje pr. person i løbende priser for udeboende studerende mellem 17-34 år på videregående uddannelser, der bor i Københavns og Frederiksberg kommune. Der er kun valgt studerende, der bor alene eller sammen med andre studerende, samt adresser med huslejeoplysninger.

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

     

Den relativt høje husleje i private lejeboliger medfører, at de førsteårsstuderende betaler knap halvdelen af deres indkomst i husleje – 45 pct. Samtidig er andelen af de førsteårsstuderende, der bor i en privat udlejningsejendom, steget betydeligt mellem 2012 og 2021 – fra 50 til 60 pct. Tre ud af fem førsteårsstuderende i byen bor således til leje privat, se Figur 3.

 

Figur 3. En stigende andel af studerende i København bor i privat lejebolig

 

Note: Figuren viser andelen af udeboende studerende mellem 17 og 34 år, der læser på en videregående uddannelse, og bor i en privat lejebolig i Københavns eller Frederiksberg kommune.

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

 

De almene ungdomsboliger er et billigt alternativ til private lejeboliger, særligt for de førsteårsstuderende, som er yngre og i mindre grad har studiejob ved siden af studiet. At få en god bolig i begyndelsen af studiet kan medvirke til mindsket frafald og en bedre social og faglig præstation hos de studerende.

Oprettelse: 17.07.2023 | Sidst opdateret: 09.08.2023

Sideansvarlig: Kristine Vasiljeva

PDF Fil

UngdomsboligRapporten 2023

Download

Søger du bolig? - Klik her