Mini-analyse: Flere elever i områder med boligsociale helhedsplaner består folkeskolens afgangsprøver

Andelen af elever på skoler i helhedsplansområder, som består dansk og matematik, har indhentet niveauet for elever i resten af landet.

Billede af COLOURBOX39314585 (1)

Elever fra helhedsplansområder indhenter landsgennemsnittet

BL har lavet en analyse, der viser, at elever fra skoler i udsatte boligområder med en helhedsplan på ti år har gjort et væsentligt fremskridt i dansk og matematik. I dag består lige så mange elever afgangseksamen i disse fag, som elever på skoler, der ligger uden for disse udsatte områder. Helt konkret ligger andelen, der består dansk og matematik, på 86 pct. af børn, der er gået i 9. klasse i det pågældende år, uanset om der er tale om skoler i udsatte boligområder med en helhedsplan eller øvrige skoler.

 

Analysen er lavet på baggrund af registerdata, hvor skoler i de udsatte områder er defineret som skoler, hvor mindst halvdelen af børn i skolen kommer fra et helhedsplansområde.

 

Figur 1. Andel af børn, der består dansk og matematik

Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.

 

Hertil finder vi, at elever fra skoler i udsatte boligområder med en helhedsplan, der stammer fra MENAPT-lande, klarer sig bedre i forhold til at bestå dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen end elever fra MENAPT-lande på skoler uden for de udsatte boligområder og uden en boligsocial helhedsplan.

 

Figur 2. Andel af børn fra MENAPT-lande og ikke-MENAPT-lande, der består dansk og matematik

Note: MENAPT landegruppen indgår Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan, Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, Forenede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran, Yemen, Mauretanien, Oman samt Afghanistan, Pakistan samt Tyrkiet.

Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.

 

Oprettelse: 10.05.2023 | Sidst opdateret: 09.08.2023

Sideansvarlig: Kristine Vasiljeva

PDF Fil

Mini-analyse: Flere elever i områder med boligsociale helhedsplaner består folkeskolens afgangsprøver

Download

Søger du bolig? - Klik her