Analyse: Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021

De nye tal fra den Nationale Sundhedsprofil viser, at 26 procent af almene beboere vurderer, at de har et dårligt eller mindre godt helbred. Imidlertid gælder det 14,8 procent af den øvrige befolkning. 

Billede af COLOURBOX61533410

Siden 2010 er danskernes sundhedstilstand blevet belyst i Den Nationale Sundhedsprofil. På baggrund af data fra Den Nationale Sundhedsprofil og registerdata fra Danmarks Statistik har SDU udarbejdet rapporten ”Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021 – og udviklingen siden 2010” for BL – Danmarks Almene Boliger.

 

Rapporten viser blandt andet, at almene beboere på tværs af alle aldersgrupper oplever et dårligere helbred end den øvrige befolkning. Hvor 26,1 pct. af de almene beboere vurderer, at de har et mindre godt eller dårligt helbred, svarer knap 14,8 pct. af personer, der ikke bor alment, at de oplever at have et mindre godt eller dårligt helbred.

 

Figur 1. Andel med mindre godt eller dårligt helbred (≥16 år)

Kilde: SDU(2023).

 

Forskellen i sundhedstilstanden mellem de almene beboere og resten af befolkningen ses både i fysisk helbred, men også i mental sundhed, sociale relationer, sundhedsadfærd og sygelighed. Ligesom beboere i almene boliger generelt set har flere kontakter til alment praktiserende læge og hospitalsvæsenet, særligt på psykiatriområdet.

 

Rapporten beskriver de mange sundhedsindikatorer i detaljen og udviklinger i disse over tid, samt forskelle på tværs af aldersgrupper, køn og geografi.

Oprettelse: 21.11.2023 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Kristine Vasiljeva

PDF Fil

Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021 (SDU)

Download

PDF Fil

Pixi-udgave: Opsummering af rapporten (BL)

Download

Søger du bolig? - Klik her