UngdomsboligRapporten 2022

Ny rapport giver et opdateret billede af de studerendes boligsituation i hovedstadsområdet og sætter fokus på udbuddet af egnede boliger, herunder i særlig grad almene ungdomsboliger.

Billede af Forsidebillede

Studiestart markerer startskuddet til at flytte hjemmefra for mange kommende studerende. Studieoptaget til de videregående uddannelser er netop blevet annonceret og omfatter uddannelser til sygeplejerske, byggetekniker, politibetjent, læge, m.fl.

 

I den nye rapport "UngdomsboligRapporten 2022" sætter BL i år særligt fokus på udbuddet og behovet for betalige studieboliger i hovedstadsområdet, da boligudfordringerne er flere her. Rapporten giver også et indblik i hvor udbredt studiejobs og deleboliger er blandt unge studerende.

 

Stadig behov for boliger til studerende i København

Mange studerende optages på de videregående uddannelsesinstitutioner i København og på Frederiksberg, og det skaber et stort behov for betalige boliger. Rapporten viser, at der igennem en længere årrække er bygget relativt få studieboliger og almene ungdomsboliger, hvilket har bidraget til, at der er opstået et misforhold mellem antallet af studerende og egnede studieboliger. Antallet af studerende i København og på Frederiksberg er fx steget tre gange mere end antallet af nye almene ungdomsboliger.

 

Almene ungdomsboliger er boliger med en lav husleje, som er til at betale med en studieøkonomi, og huslejen udgør i gennemsnit 36 pct. af de studerendes indkomst i København og på Frederiksberg. Til sammenligning udgør huslejen i private lejeboliger i København og på Frederiksberg 42 pct. af de studerendes indkomst. 

 

I Københavns og Frederiksberg Kommune er der 14 studerende pr. almen ungdomsbolig. I Storkøbenhavn og i landets øvrige kommuner er forholdet mellem antal studerende og egnede studieboliger, såsom almene ungdomsboliger, mere afbalanceret. Her er der hhv. 5 og 4 studerende pr. almen ungdomsbolig. jf. figur 1. 

 

Figur 1. Få almene ungdomsboliger i København og på Frederiksberg

Note: Figuren viser antallet af studerende mellem 17 og 34 år (inkl. hjemmeboede) på videregående uddannelser, samt antallet af almene ungdomsboliger.

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata, Statistikbanken (UDDAKT11) samt BL's egne beregninger.

 

Dette misforhold betyder, at unge studerende i København står i en mere usikker boligsituation, hvor de har sværere ved at finde en bolig, der dækker deres behov, og som samtidig er til at betale. De almene ungdomsboliger er særligt attraktive for yngre studerende, der ikke i samme grad som deres ældre medstuderende, har mulighed for at have studiejobs til at supplere deres SU-indkomst. 

 

Flere studerende bor privat til leje i København og på Frederiksberg

I dag bor mere end hver anden udeboende studerende i København og på Frederiksberg i en privat lejebolig, mens hver fjerde udeboende studerende bor i en andelsbolig og hver tiende udeboende studerende bor til leje alment. Andelen, der bor i private lejeboliger, har været støt stigende igennem de seneste 10 år, jf. figur 2. At flere studerende bor til leje privat ses også på landsplan.

 

Figur 2. Flere studerende bor til leje privat i København og Frederiksberg

Note: Figuren viser andelen af udeboende studerende mellem 17 og 34 år på videregående uddannelser, fordelt på boligformer i Københavns og Frederiksberg Kommune.

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

 

I rapporten dokumenterer vi også, at flere studerende deler bolig i dag, og at de samtidig har lidt mindre plads pr. person.

 

Oprettelse: 12.07.2022 | Sidst opdateret: 25.11.2022

Sideansvarlig: Solveig Råberg Tingey

PDF Fil

UngdomsboligRapporten 2022

Download

Søger du bolig? - Klik her