Analyse: Mønsterbryderes veje i den almene sektor

Unge, der bryder den sociale uddannelsesarv i den almene sektor, vælger oftere SOSU-uddannelser og videregående STEM-uddannelser i sammenligning med mønsterbryderne i den ikke-almene sektor.

Billede af Sosu

Uddannelsesmobiliteten i Danmark har været stigende siden 2013, og stigningen er særlig stor blandt unge, som er opvokset i almene boliger. De unge, der har brudt den sociale arv og er vokset op i den almene sektor, færdiggør oftere end andre mønsterbrydere SOSU-uddannelser og videregående STEM-uddannelser.

 

Det viser en analyse, som BL har lavet i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

 

Flere børn af ufaglærte forældre får en uddannelse

Over de seneste ti år har andelen af mønsterbrydere i de almene boligområder været støt stigende, og andelen nærmer sig nu landsgennemsnittet.

 

I den almene boligsektor har 55 procent af de unge, der er vokset op med ufaglærte forældre, fuldført mindst en ungdomsuddannelse som 25-årig, mens andelen på landsplan er på 59 procent. Forskellen er indsnævret betydeligt over tid fra 21,2 procentpoint i 2000 til 3,6 procentpoint i dag.

 

Figur 1. Udviklingen i andelen af mønsterbrydere fordelt på boligforhold

Kilde: AE for BL på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

 

Kan afhjælpe mangel på arbejdskraft

En væsentlig andel af mønsterbrydere fra den almene boligsektor læser en uddannelse, der giver dem kompetencer til at løse udfordringer på velfærdsområdet og håndtere den fremtidige grønne omstilling og teknologiske udvikling. 

 

Fx tager hele 14 pct. af mønsterbrydere fra den almene sektor erhvervsfaglige uddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik (fx SOSU). Det er 5 procentpoint mere end hos mønsterbrydere uden for den almene boligsektor.

 

Der er færre unge i det almene, som bliver mønsterbrydere ved at afslutte en erhvervsfaglig STEM-uddannelse, men til gengæld afslutter flere i det almene en videregående STEM-uddannelse ift. mønsterbrydere uden for den almene boligsektor.

 

Figur 2. Udvalgte uddannelser, som de mønsterbrydere afslutter, fordelt på boligforhold

 

Kilde: AE for BL på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

 

Oprettelse: 21.06.2022 | Sidst opdateret: 16.02.2023

Sideansvarlig: Solveig Råberg Tingey

PDF Fil

Analyse: Mønsterbryderes veje i den almene sektor

Download

Søger du bolig? - Klik her