Analyse: Almene boliger spiller en rolle i alle dele af livet

Boligbehovet ændrer sig gennem livet. Både alder og familiesituation kan have en betydning for valg af boligform. 

Billede af COLOURBOX7923810

Almene boliger spiller en naturlig rolle i mange danskeres boligliv, og mange både unge, familier og ældre bor i dag alment til leje. Boligbehovet ændrer sig i takt med alder og ændringer i familiesituationen.

 

Det viser to nye analyser BL har lavet i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

 

Unge og seniorer bor oftere alment

Særligt mange bor alment i starten af voksenlivet og igen i seniorlivet. Således bor godt hver femte ung i 20’erne alment, mens lidt færre bor alment mellem 40-70 års alderen, hvor ejerboligen udfylder et større behov. Fra 70-årsalderen stiger behovet for almene boliger igen, og efter 80-årsalderen bor op mod hver tredje person alment, se figur 1.

 

Over tid er der sket en forskydning, og relativt flere unge og ældre vælger i dag at bo i en almen bolig sammenlignet med for godt 30 år siden.

 

Figur 1. Andel af personer bosat i en almen bolig efter alder

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

 

Studerende flytter oftest – pensionister flytter sjældent

Der er stor forskel på, hvor hyppigt man flytter, afhængigt af hvor man er i livet, og flyttemønstrene er tæt forbundet med beskæftigelsesstatus.

 

Flytteaktiviteten er størst blandt studerende, hvor næsten hver tredje studerende, der bor i en almen bolig, flytter i løbet af et år, se figur 2. Det hænger sandsynligvis sammen med uddannelses- og jobsituation skifter hyppigere blandt unge, og der samtidig i dag er begrænsninger for, hvor lang tid man kan bo i en almen ungdomsbolig. 

 

Omvendt er flytteaktiviteten lavest blandt pensionister bosat alment, hvor det er 6 pct. der flytter i løbet af et år. 

 

Figur 2. Andel, der fraflytter en almen bolig, opdelt på socioøkonomisk status inden flytning

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

 

Analyserne viser også, at en ændring i familiesituation ofte fører til et boligskift, og at fraflytningsprocenten er højere i de private boliger sammenlignet med de almene boliger. 

 

De fulde udgaver af analyserne kan hentes nedenfor.

 

Oprettelse: 16.05.2022 | Sidst opdateret: 31.05.2022

Sideansvarlig: Solveig Råberg Tingey


Søger du bolig? - Klik her