Analyse: Den aktuelle situation for det almene boligbyggeri

Stigende materialepriser over hele verden har ført til, at boligorganisationerne har store problemer med at gennemføre nybyggeri.

Billede af COLOURBOX49029643

Tre-fjerdedele af al det almene nybyggeri, som er klar til eller har ramt markedet, er enten helt blevet opgivet eller er sat på hold

 

BL har gennemført en undersøgelse af alt alment nybyggeri, hvor kommunerne har givet skema
A tilsagn frem til januar 2022. Det handler om 3.261 boliger og knap 60 pct. eller 1.873 af dem har været klargjort til udbud.

 

For de knap 60 pct. af byggerierne, som er blevet klargjort til udbud, gælder:

 

• 27% er under gennemførelse
• 31% er blevet opgivet
• 43% er sat på hold og afventer situationen i byggeriet.

 

Realiteten er derfor, at over 73 pct. af det planlagte almene nybyggeri står i ganske alvorlige problemer og problemerne er geografisk bredt fordelt, jf. figur 1. 

 

Figur 1. Geografisk fordeling af boliger med tilsagn A efter status

Note: N: 1.873 boliger. 

Kilde: Bossinf samt oplysninger fra BL’s medlemsundersøgelse, januar 2022.

 

I den lille tredjedel af nybyggerierne, som der gennemføres, har der i mange måttet gennemføres betydelige besparelser for at få enderne til at mødes. Disse udfordrer kvaliteten, herunder miljømæssige tiltag som fx at leve op til DGNB standarderne. 

 

PDF Fil

Analyse: Den aktuelle situation for alment nybyggeri

Download

Søger du bolig? - Klik her