Analyse: Reduceret forbrug som følge af stigende priser

En betydelig andel familier har reduceret deres forbrug på forskellige hverdagsposter som følge af inflation i 2022. Enlige forsørgere og studerende er dem, der har reduceret mest – men på forskellig vis. 

Billede af COLOURBOX3074663

BL har ved hjælp af Kantar Gallup spurgt den danske befolkning om, hvorvidt de har ændret mængden af deres forbrug af forskellige hverdagsposter siden begyndelsen af 2022. Disse er poster som fx mad, transport, varmeforbrug i hjemmet og fritidsinteresser. 

 

Resultaterne viser, at enlige forsørgere samt studerende er de befolkningsgrupper, som er mest presset af de stigende priser.

 

Over hver tredje af de enlige forsørgere har reduceret mængden af deres madforbrug noget eller kraftigt. Det samme gælder deres varmeforbrug og i en endnu højere grad elforbrug samt fritidsinteresser, underholdning m.m. 

 

Figur 1. Andel af familier, som har reduceret deres madforbrug noget eller kraftigt i 2022

Note: 1069 respondenter. Øvrige svarmuligheder har været "reduceret en smule", "uændret", "øget en smule", "øget noget", "øget kraftigt" samt "ved ikke / ikke relevant".

Kilde: Kantar Gallup for BL.

 

De studerende har reduceret deres sociale aktiviteter, forbrug af sundhedsydelser og medicin samt transport relativt mere end andre grupper.

 

Reduktioner i forbrug ses både blandt de almene lejere og i resten af befolkningen. Resultaterne er vægtet ift. den danske voksne befolkning ift. køn, alder, bopælsregion, boligform samt uddannelse.

Oprettelse: 21.12.2022 | Sidst opdateret: 06.01.2023

Sideansvarlig: Solveig Råberg Tingey

PDF Fil

Download resultater af survey

Download

Excel Dokument

Download baggrundsdata

Download

Søger du bolig? - Klik her