Analyse: Flere unge i almene boliger bryder den sociale arv

Andelen af mønsterbrydere stiger blandt unge i den almene boligsektor og flere børn af ufaglærte forældre får i dag en uddannelse. 

Billede af Billede Til Uddannelsesmobilitet Analyse

Uddannelsesmobiliteten i Danmark har været stigende siden 2013 og særlig stor er stigningen blandt unge, som er opvokset i almene boliger. Her er andelen af mønsterbrydere på det højeste niveau siden 1995. 

 

Det viser en analyse, som BL har lavet i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)

 

Flere børn af ufaglærte forældre får en uddannelse

I perioden fra 2013 til 2019 er andelen af mønsterbrydere steget betydeligt i de almene boligområder, og det betyder, at andelen nu nærmer sig landsgennemsnittet.

 

På landsplan har seks ud af ti unge, som er vokset op med ufaglærte forældre, fået en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse som 25-årig. Blandt unge med ufaglærte forældre opvokset i den almene boligsektor er andelen 57 pct.

 

Forskellen i andelen af mønsterbrydere i de almene boliger og i øvrige boligformer er dermed indsnævret fra 17 pct.point. til 5 pct.point. 

 

Figur 1. Udviklingen i andelen af mønsterbrydere fordelt på boligforhold

Note: Analysen dækker unge, der boede i Danmark som 16-årig og senere 25-årig, hvor der findes oplysninger om uddannelsesniveau for mindst én af forældrene. Hvis der er oplysninger om begge forældres uddannelsesniveau, benyttes den forælder med det højeste uddannelsesniveau. 

Kilde: BL's egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata

 

 

De almene boliger løfter et socialt ansvar

Den almene boligsektor løfter et socialt samfundsansvar og yder en række indsatser, som har til formål at bryde den negative sociale arv og hjælpe flere unge i uddannelse og beskæftigelse.

 

Hver sjette 25-årig er opvokset i en almen bolig. Forældrene til unge opvokset i de almene boliger er i højere grad ufaglærte end forældre i øvrige boligtyper.  

 

Selvom flere har ufaglærte forældre viser tallene, at det er blevet lettere at bryde den sociale arv i uddannelse i de almene boligområder. I 2010 var andelen af mønsterbrydere 45,9 pct., mens den i 2019 var 57 pct. Det svarer til en stigning på 11,1 pct. point.

 

Uddannelsesmobiliteten i de almene boligområder er steget både blandt unge med dansk og vestlig herkomst og unge med ikke-vestlig herkomst.

PDF Fil

Analyse af uddannelsesmobilitet i den almene boligsektor

Download

Søger du bolig? - Klik her