UngdomsboligRapporten 2020

Ny rapport giver et indblik i unge studerendes boligsituation, økonomi og muligheder for at få en ungdomsbolig. 

Billede af IMG 5318

Flere unge har i år søgt ind og er blevet optaget på en videregående uddannelse, og det er for mange unge samtidig startskuddet til at flytte hjemmefra.

 

De unge, som skal til at studere, står i en situation, hvor de har akut behov for en bolig, der passer sammen med det studieliv, de skal til at tage hul på.

   

BL sætter i den nye rapport "UngdomsboligRapporten 2020" fokus på udbuddet og behovet for egnede ungdoms- og studieboliger og giver indsigt i unge studerendes flyttemønstre, boform og økonomi.  

 

Geografiske forskelle i udbuddet af boliger til studerende

Rapporten viser bl.a., at udbuddet af studieboliger varierer på tværs af landet, og der er også forskelle i, hvor meget boligerne koster. I nogle byer har der været et stort fokus på at bygge ungdomsboliger, der er til at betale for studerende, mens der i andre byer er en mangel på boliger til unge studerende.

 

Det gælder i særlig grad I København, hvor mange unge i dag står i en usikker boligsituation, hvor de har svært ved at finde en bolig, som dækker deres behov, og samtidig en bolig, de har råd til at betale med en begrænset studieøkonomi.

 

I København er der en studiebolig for hver femte studerende på en videregående uddannelse. Omvendt er der i fx Aalborg en studiebolig til tre ud af ti af byens studerende. Samtidig er udbuddet af betalige almene ungdomsboliger lavere i København relativt til andre store studiebyer.

 

Siden 2010 er der bygget knap 1.000 almene ungdomsboliger, mens antallet af almene ungdomsboliger i fx Aalborg i samme periode er steget med 4.500 boliger, jf. figur 1.

 

Figur 1. Få nye almene ungdomsboliger i København

 

Note: Figuren viser udviklingen i almene ungdomsboliger i de fire største danske byer.

Kilde: Landsbyggefonden og BL’s egne beregninger.

 

Almene ungdomsboliger er til at betale for en studerende

En gennemsnitlig almen ungdomsbolig koster i gennemsnit 3.000 kr., og i de store studiebyer 3.300-3.600 kr. månedligt og er generelt billigere end private lejeboliger.

 

Huslejen fylder relativt lidt i budgettet blandt studerende, som bor i en almen ungdomsbolig. Godt en tredjedel af den disponible indkomst bruges til at betale husleje, jf. figur 2​.

 

Det er med til at øge de studerende økonomiske råderum og forbrugsmuligheder, og en lav husleje kan samtidig være med til at nedbringe fraflytningsfrekvensen.

 

Figur 2. En tredjedel af studieindkomsten går til husleje i en almen ungdomsbolig

Note: Figuren viser, den gennemsnitlige husleje i almene ungdomsboliger relativt til den disponible medianindkomst for studerende i alderen 17-34 år bosat i en almen bolig, 2019-tal.

Kilde: Landsbyggefonden og BL’s egne beregninger pba. af registerdata fra Danmarks Statistik.

 

PDF Fil

UngdomsboligRapporten 2020

Download

Søger du bolig? - Klik her