Analyse: Flere ghettoer som følge af Coronakrisen?

Ny analyse viser, at flere boligområder i Danmark risikerer at komme på ghettolisten allerede i 2021, hvis beskæftigelsen og indkomsten falder.

Billede af Ghetto Corona

Dansk økonomi er hårdt ramt af Corona-krisen og Finansministeriet, Det Økonomiske Råd og Nationalbanken peger alle på, at den økonomiske aktivitet målt ved BNP kan falde med mellem 3 og 10 pct. i år. Ledigheden er allerede steget mærkbart og forventes at sætte sig i økonomien for en længere periode.

 

I en ny analyse har BL undersøgt, hvilken betydning en stigende ledighed og faldende indkomst kan få for de boligområder, som er i risiko for at ende på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder.

 

Almene beboere er mere udsatte overfor ledighed

Beboere i den almene sektor - og særligt beboere i de udsatte boligområder - er mere sårbare overfor ledighed under den nuværende krise. Det skyldes bl.a., at almene beboere i højere grad er beskæftigede i udsatte brancher.

 

Knap 125.000 almene beboere er ansat indenfor transport, hotel- og restauration og handel, som er blandt de brancher, der er hårdest ramt af krisen. I de brancher har der siden 8. marts været en stigning i antallet af tilmeldte ledige på ca. 40-80 pct.

 

Samtidig har flere af de personer, som er ny-tilmeldte ledige, ikke-vestlig baggrund og korte uddannelser. Det er begge grupper, som er overrepræsenteret blandt almene beboere.

Figur 1. Almene beboeres arbejdsmarkedstilknytning relativt til hele landet, 2018

Note: I opgørelsen indgår kun personer, der er tilknyttet en branche, og tallene skal derfor tolkes, som andelen af hhv. almene beboere og beboere bosat i ghettoområder tilknyttet en given branche ift. andelen af personer tilknyttet branchen i resten af landet. 18-64-årige. 9 udvalgte brancher ud af 19 brancher i alt.

 

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

 

Ledighed kan føre til flere ghettoområder

En mærkbar lavere beskæftigelse og indkomst vil få afgørende betydning for om flere udsatte boligområder i de kommende år bliver ghettoer eller hårde ghettoer.

 

Hvis beskæftigelsen og indkomsten aftager, som forudsat i de økonomiske prognoser, viser beregningerne, at to-fire områder er i risiko for at komme på ghettolisten allerede i 2021. Samtidig risikerer syv områder at ende som nye hårde ghettoer i 2021.

 

Læs også: Hvem står på ghettolisten

PDF Fil

Analyse: Flere ghettoer som følge af Coronakrisen?

Download

Søger du bolig? - Klik her