Viser 1-10 af 175 resultater
Sider fra 2019-01-09_Boligstoette_2019.pdf.jpg
Publikation

Boligstøtten 2019

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få boligstøtte som hjælp til huslejen.

Handlingsplan 2018-2019 forside.jpg
Publikation

Handlingsplan for 2018-2019

Skærmbillede 2019-01-22 kl. 14.53.03.png
Publikation

Målsætningsprogram 2018-2022

Formålet med dette Målsætningsprogram er at sætte en retning for den almene sektor for de næste fire år. Målsætningsprogrammet skal medvirke til, at BL arbejder ud fra en overordnet fælles ramme. Udgangspunktet for vores arbejde er altid virkeligheden, for vi er nok den sektor i Danmark, som møder virkeligheden og dens udfordringer først. Derfor har vi også mulighed for at pege på løsningerne først. Målsætningsprogrammet udmøntes i ét-årige Handlingsplaner, som konkret peger på prioriterede indsatser, som den almene sektor skal levere på i det indeværende år. Dette Målsætningsprogram har fokus på Samfundsansvar. Spørgsmålet om samfundsansvar har flyttet sig fra private virksomheders CSR-strategier til at være et spørgsmål om, hvordan dele af velfærdssamfundet indrettes. Det skyldes et øget fokus på civilsamfundets betydning og det bidrag, som godt samarbejde mellem offentlige, private og civilsamfundsaktører kan levere til velfærd. De almene boliger har per definition en rolle i det samarbejde. Det skyldes, at den almene sektor løfter et stort samfundsansvar. Samfundsansvar er omdrejningspunktet for den politiske samfundsdebat de næste år. Med FN’s 17 verdensmål er der sat en global dagsorden omkring bæredygtighed, som taler lige ind i den almene sektors samfundsbidrag. Vi kan levere bæredygtighed på de tre ben, som FN har fokus på, nemlig miljømæssigt, socialt og økonomisk – og vi gør det som en del af vores DNA. Det er jo selve indholdet i den almene model. Det er helt unikt. Målsætningsprogrammet skal bidrage til, at den almene sektor udfylder denne rolle på en konstruktiv måde. Vi skal synliggøre og styrke vores position som en afgørende aktør i forhold til at skabe et velfungerede velfærdssamfund i Danmark på kort og lang sigt med et stærkt samfundsbidrag lokalt, nationalt og internationalt. Her er det vigtigt, at BL – Danmarks Almene Boliger går lige stærkt på de to ben, som bærer vores organisation. BL som brancheorganisation og BL som interesseorganisation.

Fremtidens beboerdemokrati.jpg
Publikation

Fremtidens beboerdemokrati

Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboerdemokratiet, og er tænkt som et indspark i debatten om fremtidens beboerdemokrati.

Når du vil leje en bolig.jpg
Publikation

Når du vil leje en bolig

Denne pjece indeholder information om de praktiske aspekter ved lejen af almene boliger.

Råderetten.jpg
Publikation

Råderetten

Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre og forbedre boligerne synes uendelige - Råderetten giver dem muligheden for det. Denne pjece giver indblik i omstændighederne omkring ændringer af boligen.

Boligbytte og fremleje.jpg
Publikation

Boligbytte og fremleje

Denne pjece beskriver forhold omkring boligbytte og fremleje - og mulighederne det tilbyder den almene beboer.

Almene boliger - finansiering og husleje.jpg
Publikation

Almene boliger - finansiering og husleje

Denne pjece giver indblik i forholdende omkring finansiering og husleje i de almene boliger.

At bo i en almen bolig.jpg
Publikation

At bo i en almen bolig

Denne pjece er til dig, som er ny beboer i en almen bolig. Her kan du læse om nogle af de almene boligers særlige forhold og om dine muligheder for at præge din nye bolig og din boligafdeling.

Skærmbillede 2019-01-08 kl. 13.37.04.png
Publikation

Energirenovering

Temaet for denne pjece er energirenovering, altså renoveringer af ældre byggeri, som bringer det op til en nutidig energistandard.

1 2 3 4 5
18
Søger du bolig? - Klik her