Natalia Anna Rogaczewska bistår BL’s administrerende direktør i den politiske interessevaretagelse og daglige sparring. Natalia har ansvaret for betjening af sekretariatets formandskab, repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg og koordinerer arbejdsgaver, der går på tværs af BL’s afdelinger.

 

Natalia Anna Rogaczewska er endvidere ansvarlig for den EU-politiske interessevaretagelse i BL – især gennem den europæiske interesseorganisation for almene boliger Housing Europe, hvor Natalia er viceformand for Indre Markeds-udvalget. Natalia har tidligere arbejdet for bl.a. regeringens statsstøtteudvalg og var under sin ansættelse i Erhvervs- og vækstministeriet ansvarlig for det danske EU-formandskab i 2012. 

 

Natalia er på barselsorlov og vender tilbage i løbet af foråret 2019.

Søger du bolig? - Klik her