Jens Løkke Møller er leder af BL´s Aarhus-kontor samt kredskonsulent for 5. kreds, som består af boligorganisationerne i Aarhus. Han sidder i styregruppen for boligsocialnet og for Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus.

 

BL har et kontor i Aarhus, som huser i alt 12 BL medarbejdere. Kredsarbejdet i 5. kreds handler bl.a. om boligpolitik og byudvikling samt boligorganisationernes samarbejde med Aarhus Kommune. Jens deltager også i diverse undervisnings- og rådgivningsopgaver samt samarbejdet i mellem BL og KL.

Søger du bolig? - Klik her