Jane Østgaard Sørensen er boligsocial konsulent i Boligsocialnet. Boligsocialnet er et samarbejde mellem KL og BL. Hun arbejder med videndeling, netværk og kompetenceudvikling for ca. 450 boligsociale medarbejdere og ledere, der er ansat i boligsociale indsatser.

Jane planlægger og afholder diverse netværksmøder, kurser, temadage og konferencer for boligsociale medarbejdere og ledere. Hun er på denne måde med til at sikre den faglige udvikling i og videndeling mellem helhedsplanerne. Jane er desuden ansvarlig for boligsocialnets kommunikation og videndeling på digitale platforme samt projektledermøder, samarbejdskonferencen og BL-netværket.

Tidligere har Jane været ansat ved Aarhus kommunes biblioteker, på Aarhus sprogskole (Lær Dansk) og ved Dansk Flygtningehjælp. Hun er desuden aktiv beboerdemokrat. Jane er socialrådgiver og cand.mag.

Søger du bolig? - Klik her