Vedtægter

Læs BL's vedtægter.

BL - Danmarks Almene Boliger (BL) er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer.

BL's formål er som interesseorganisation at samle de almene boligorganisationer til fælles arbejde for disses og deres beboeres interesse i udvikling af beboerdemokratiet og bedre boligforhold for brede befolkningsgrupper, som brancheorganisation er BL's formål at styrke medlemmerne administrativt, teknisk og socialt til altid at fremstå som moderne og effektive aktører på boligmarkedet.

PDF Fil

BL's vedtægter 2021

Download


Søger du bolig? - Klik her