Målsætningsprogram

Her finder du det aktuelle målsætningsprogram

Formålet med dette Målsætningsprogram er at sætte en retning for den almene sektor for de næste fire år. Målsætningsprogrammet skal medvirke til, at BL arbejder ud fra en overordnet fælles ramme.

Udgangspunktet for vores arbejde er altid virkeligheden, for vi er nok den sektor i Danmark, som møder virkeligheden og dens udfordringer først. Derfor har vi også mulighed for at pege på løsningerne først.

 

Målsætningsprogrammet udmøntes i ét-årige Handlingsplaner, som konkret peger på prioriterede indsatser, som den almene sektor skal levere på i det indeværende år.
Dette Målsætningsprogram har fokus på Samfundsansvar.

 

Spørgsmålet om samfundsansvar har flyttet sig fra private virksomheders CSR-strategier til at være et spørgsmål om, hvordan dele af velfærdssamfundet indrettes. Det skyldes et øget fokus på civilsamfundets betydning og det bidrag, som godt samarbejde mellem offentlige, private og civilsamfundsaktører kan levere til velfærd.

 

De almene boliger har per definition en rolle i det samarbejde. Det skyldes, at den almene sektor løfter et stort samfundsansvar.

 

Samfundsansvar er omdrejningspunktet for den politiske samfundsdebat de næste år. Med FN’s 17 verdensmål er der sat en global dagsorden omkring bæredygtighed, som taler lige ind i den almene sektors samfundsbidrag. Vi kan levere bæredygtighed på de tre ben, som FN har fokus på, nemlig miljømæssigt, socialt og økonomisk – og vi gør det som en del af vores DNA. Det er jo selve indholdet i den almene model. Det er helt unikt.

 

Målsætningsprogrammet skal bidrage til, at den almene sektor udfylder denne rolle på en konstruktiv måde. Vi skal synliggøre og styrke vores position som en afgørende aktør i forhold til at skabe et velfungerede velfærdssamfund i Danmark på kort og lang sigt med et stærkt samfundsbidrag lokalt, nationalt og internationalt.

 

Her er det vigtigt, at BL – Danmarks Almene Boliger går lige stærkt på de to ben, som bærer vores organisation. BL som brancheorganisation og BL som interesseorganisation.

 

Du kan læse det fulde målsætningsprogram herunder.

Oprettelse: 28.02.2019 | Sidst opdateret: 01.03.2021

Sideansvarlig: Heidi AndersenSøger du bolig? - Klik her