Vigithan Sivarajah er senioranalytiker i BL’s afdeling for Analyse, Politik og Presse og beskæftiger sig med analyser og konsekvensberegninger inden for den almene sektor.

Vigithan er uddannet cand.merc med speciale i samfundsøkonomiske forhold og kom til BL i 2022. Forud for ansættelsen i BL har Vigithan tidligere arbejdet i Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet, hvor han har beskæftiget sig med økonomiske konsekvensberegninger og analyseopgaver i forbindelse med politikudvikling og ministerbetjening.

Søger du bolig? - Klik her