Billede af Susanne Linaa (1)

Susanne Linaa

Kredskonsulent 4., 6. og 10. kreds

Susanne Linaa er kredskonsulent og arbejder med politisk interessevaretagelse for bestyrelser og repræsentantskaber i BL’s kredse. Her indgår udvikling, planlægning og afvikling af møder, konferencer, arrangementer, debatmøder og andre initiativer i kredsregi.

Susanne har erfaring med sekretariatsbetjening, udviklingsarbejde, strategiske forandringsprocesser og ledelse fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i kommunalt regi med en baggrund som forvaltningschef og afdelingsleder på Færøerne og i Danmark.

Susanne er cand.mag. i samfundsfag/administration og historie.

Søger du bolig? - Klik her