Solveig Råberg Tingey er viceadministrerende direktør og i dag ansvarlig for BL’s afdeling for Analyse, Politik og Presse. Solveig beskæftiger sig med boligpolitik nationalt såvel som internationalt og har bred indsigt i sociale indsatser, finansiering, renovering og energieffektivisering af det almene boligområde.

Solveig er uddannet cand. oecon og kom til BL i 2018 som cheføkonom og blev i 2021 udnævnt som viceadministrerende direktør. Solveig har tidligere arbejdet i Finans Danmark, hvor hun har bred erfaring med analyser og politisk interessevaretagelse for den finansielle sektor. 

Søger du bolig? - Klik her