Sara Brinck Jørgensen er ansat som sekretær i BL’s administrationscenter og varetager de administrative opgaver vedrørende kredsarbejdet for 1. og 11. kreds, herunder klargøring og udsendelse af dagsordensmateriale og invitationer, oprettelse og håndtering af arrangementer og sager i BL’s systemer, mødeindkaldelser og booking af lokaler, praktikken i forbindelse med afvikling af kredsarrangementer, -udvalgsmøder og -konferencer og øvrige sager ad hoc. 

Sara løser desuden administrative opgaver, bl.a. relateret til arrangementer, for direktionssekretariatets juridiske og økonomiske funktion samt funktionen for strategisk udvikling og samarbejde.

Søger du bolig? - Klik her