Rikke Lønne er chef i afdelingen for strategisk udvikling og samarbejde. Rikke er ansvarlig for initiativer og projekter, der understøtter BL’s målsætningsprogram og dagsordener på social- og velfærdsområdet, herunder udviklingen af foreningsdemokratiet og den almene sektors rolle som civilsamfundsaktør. Rikke er desuden ansvarlig for BL’s engagement i Housing Europe og NBO Nordic Housing.

Rikke er cand.mag. i sociologi og kulturstudier og har tidligere arbejdet i Dansk Flygtningehjælp og Foreningen Nydansker med projektudvikling, projekt- og procesledelse og fortalerarbejde.

Søger du bolig? - Klik her