Rikke er funktionschef og leder af funktionen for strategisk udvikling og samarbejde. I funktionen løftes en række projekter og opgaver, der understøtter BL’s strategiske indsatsområder på det social- og velfærdspolitiske område.

Aktuelle aktiviteter i funktionen er udarbejdelse af Vores Bidrag, som er den almene sektors bidrag til FNs Verdensmål, udvikling og implementering af en civilsamfundsstrategi for den almene sektor og projektet Mod på Matematik, der gennem et løft af børn og unges matematikfærdigheder, skal forbedre deres livschancer.

Rikke giver hjælp og sparring til BL’s medlemmer og arbejder løbende med at understøtte og udvikle nye indsatsområder. Endvidere er Rikke ansvarlig for at koordinere BL’s strategiske samarbejde med diverse eksterne interessenter og fonde.

Rikke er cand.mag. i sociologi og kulturstudier og har tidligere arbejdet i Dansk Flygtningehjælp og Foreningen Nydansker med projektudvikling, projekt- og procesledelse og fortalerarbejde.

Søger du bolig? - Klik her