Pia Boeskov er ansat som sekretær i BL’s administrationscenter og varetager de administrative opgaver vedrørende kredsarbejdet for 2., 3. og 9. kreds, herunder klargøring og udsendelse af dagsordensmateriale og invitationer, oprettelse og håndtering af arrangementer og sager i BL’s systemer, mødeindkaldelser og booking af lokaler, praktikken i forbindelse med afvikling af kredsarrangementer, -udvalgsmøder og -konferencer og øvrige sager ad hoc. 

Desuden varetager Pia opgaver for administrationscentret, som fx udvikling, test og implementering af nye it-systemer samt optimering af arbejdsprocesser i det administrative arbejde.

Søger du bolig? - Klik her