Nils Thylander Pedersen er boligsocial konsulent i Boligsocialnet. Boligsocialnet er et samarbejde mellem KL og BL. Han arbejder med videndeling, netværk og kompetenceudvikling for ca. 450 boligsociale medarbejdere og ledere, der er ansat i boligsociale indsatser.

Nils planlægger og afholder netværksmøder, kurser og temadage for boligsociale medarbejdere og ledere. Han er på den måde med til at sikre den faglige udvikling i og videndeling mellem boligsociale indsatser. Nils har desuden det primære ansvar for boligsocialnets faglige netværk som netværk for sociale viceværter og netværk om familiekurser samt temadage.

Tidligere har Nils været ansat som social vicevært i et startboligprojekt og været teamkoordinator i en boligsocial indsats. Nils har en uddannelse fra Aarhus Kunstakademi.

Søger du bolig? - Klik her