Nils Thylander Pedersen er boligsocial konsulent i Boligsocialnet. Boligsocialnet er et samarbejde mellem KL og BL. Han arbejder med videndeling, netværk og kompetenceudvikling for ca. 450 boligsociale medarbejdere og ledere, der er ansat i boligsociale indsatser.

Nils planlægger og afholder netværksmøder, kurser og temadage for boligsociale medarbejdere og ledere. Han er på den måde med til at sikre den faglige udvikling i og videndeling mellem boligsociale indsatser. Nils har desuden det primære ansvar for boligsocialnets faglige fællesskaber, hvor det boligsociale felt samles omkring specifikke temaer - fx kriminalitetsforebyggelse og fritidsjobindsatser.

Tidligere har Nils været ansat som social vicevært i et startboligprojekt og været teamkoordinator i en boligsocial indsats. Nils har en uddannelse fra Aarhus Kunstakademi.

Søger du bolig? - Klik her