Niklas Jarnit arbejder med udvikling, kursusledelse, undervisning og rådgivning målrettet boligorganisationer, beboerdemokrater og ansatte. Som kursusleder er Niklas garant for at skabe sammenhæng mellem uddannelsens forskellige moduler og kobling til deltagernes praksis hjemme i egen boligorganisation.

 

Niklas Jarnit er tilknyttet foreningen AlmenNets sekretariat, som arbejder med udvikling og fremtidssikring af den almene boligsektor. Niklas er uddannet cand.soc. i By, Plan & Proces og Geografi på Roskilde Universitet. 

Søger du bolig? - Klik her