Billede af Natalia Rogaczewska

Natalia Anna Rogaczewska

Chef for politik, strategi og internationalt arbejde

Natalia Anna Rogaczewska er chef for politik, strategi og internationalt arbejde.

Natalia er ansvarlig for betjeningen af BL’s bestyrelse, forretningsudvalg og repræsentantskab og koordinerer arbejdsopgaver, der går på tværs af BL’s afdelinger. Natalia er ansvarlig for BL’s interessevaretagelse lokalt, nationalt og internationalt.


Natalia bistår BL’s administrerende direktør med daglig sparring. Hun repræsenterer BL i den europæiske interesseorganisation for almene boliger Housing Europe, hvor Natalia også er formand for Social Affairs-udvalget. Natalia er endvidere sekretariatschef for NBO – Housing Nordic, som er paraplyorganisation for BL’s søsterorganisationer i Norden.


Natalia har siden 2007 arbejdet med politisk og strategisk interessevaretagelse i Bruxelles og senere Erhvervsministeriet.

Søger du bolig? - Klik her