Mikkel Jungshoved arbejder med rådgivning inden for energi og forsyning: el, gas, varme, vand og afløb, med fokus på kontraktforhandling og aftaler vedrørende køb og salg af energi, gas- varme- og forsyningsaftaler samt tekniske installationer og anlæg i bygninger og boliger.

Mikkel er ansvarlig for BL's DriftsNet, der driver en række netværk inden for drift, indkøb, brand og sikkerhed, ERFA-møder mv. DriftsNet udbyder endvidere en række uddannelser, temadage og konferencer inden for driften af de almene boliger, han har et bredt kendskab til energirådgivning, optimering af tekniske installationer, energistyring og -registrering, miljø, afregning og måling af alle forsyningsarter. 


Mikkel har et generelt kendskab til EU's regler på energi- og forsyningsområdet samt den nationale lovgivning inden for, køb og salg af energi, forsynings- og målerdirektivet, el-, gas- og varmeforsyningsloven samt vedvarende energi.

Søger du bolig? - Klik her