Billede af Mette Tams BL

Mette Tams

Kredskonsulent 5. og 8. kreds

Mette Tams arbejder med politisk interessevaretagelse for bestyrelser og repræsentantskaber i BL’s kredse. Her indgår udvikling, planlægning og afvikling af møder, konferencer, arrangementer, debatmøder og andre initiativer i kredsregi.

Mette er BL’s medarbejderrepræsentant i BL’s bestyrelsen og sidder i styregruppen for Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus.

Mette har en baggrund i kommunal byplanlægning. Hun har arbejdet med tilsyn med de almene boliger samt boligstrategi og boligplanlægning med specialet fokus på almene boliger, som teamkoordinator i en større dansk kommune.

Mette er cand.scient.soc fra Aalborg universitet.

Søger du bolig? - Klik her