Billede af Maria25

Maria Frey Fletting

Afdelingschef og kredskonsulent 1. kreds

Maria Frey Fletting er afdelingschef for kredsafdelingen og kredskonsulent for BL 1. kreds og arbejder med politisk interessevaretagelse, boligpolitik, udvikling, ledelse m.v.

Maria har været i den almene boligsektor siden 2006 og har været ansat i KAB i 15 år, bl.a. som sekretariatschef og vicedirektør. Hun har arbejdet med betjening og drift af boligorganisationer og afdelinger, det boligsociale område, kurser for beboervalgte, facilities management, strategi, socialøkonomi, politisk og administrativ betjening, ledelse, projektledelse, fusioner m.v. og har erfaring med byudvikling og byliv fra bl.a.  ansættelse i Ørestadsselskabet.


Maria er cand. mag. i historie fra Københavns Universitet.

Søger du bolig? - Klik her