Billede af Louise_Buch_Vittrup - Kopi.jpg

Louise Buch Viftrup

Funktionschef for Boligsocialnet

Louise Buch Viftrup er funktionschef og leder af boligsocialnet. Boligsocialnet er et samarbejde mellem KL og BL. Hun arbejder med videndeling, netværk og kompetenceudvikling for ca. 450 boligsociale medarbejdere og ledere, der er ansat i boligsociale indsatser.

Louise varetager den daglige ledelse af boligsocialnet, hvor der er 4 medarbejdere i BL og 2 medarbejdere i KL. Desuden planlægger og afholder hun netværksmøder, seminarer, kurser og konferencer for primært bestyrelser og ledere af boligsociale indsatser.

Louise har en baggrund som projektleder i en boligsocial indsats, og har tidligere arbejdet med lokalsamfundsopbygning, projektstyring og interkulturel dialog. Louise er cand.theol. og har en diplom i ledelse.

Søger du bolig? - Klik her