Liv er ansvarlig for områder og strategiske indsatser, som understøtter BL’s målsætnings- og handlingsprogrammer, herunder særligt BL’s arbejde med verdensmålene. Liv varetager desuden sekretariatsfunktion for NBO-Housing Nordic.

 

Liv er Cand. Scient. Soc., uddannet fra Roskilde universitet og har tidligere beskæftiget sig med uddannelse, beboerdemokrati og organisationsudvikling.

Søger du bolig? - Klik her