Jane er ansvarlig for events, partnerskaber og sociale indsatser, der understøtter BL’s strategiske arbejde med at løse komplekse samfundsudfordringer og forbedre livsbetingelserne for almene beboere.

Jane er cand.mag. i pædagogik og sociologi fra KU og har tidligere drevet udviklingsprojekter, partnerskaber og events om bl.a. bæredygtighed, iværksætteri og diversitet i Innovationsfonden, Tomorrow og Styrelsen for Forskning og Innovation.

Søger du bolig? - Klik her