Henrik Madsen arbejder med udvikling, planlægningen, undervisning og facilitering af kurser, møder, temadage, m.m. om blandt andet om beboerdemokratiets ansvar og opgaver herunder fortsat udvikling af demokratinet.dk. Henrik arbejder derudover også med udvikling af webinarer og innovativt læringsmateriale til kurser m.m., hvor deltagerinvolvering og læringsstile er i fokus.

Henrik er Cand. Merc. Kom., og han har bred erfaring med procesfacilitering, strategiudvikling, projektledelse og strategisk kommunikation.

 

Søger du bolig? - Klik her