Billede af Gitte Brødgaard Vesti BL

Gitte Brødsgaard Vesti

Kredskonsulent 6. og 10. kreds

Gitte Brødsgaard Vesti arbejder med politisk interessevaretagelse for bestyrelser og repræsentantskaber i BL’s kredse. Her indgår udvikling, planlægning og afvikling af møder, konferencer, arrangementer, debatmøder og andre initiativer i kredsregi.

Gitte har senest arbejdet med interessevaretagelse for DI i Midt- og Vestjylland og Nordjylland. Hun har desuden solid kommunal faglig- og ledelsesmæssig erfaring fra Viborg, Randers og Aarhus kommuner. Her har hun bl.a. arbejdet med udsatte boligområder, tilsyn, boligsociale helhedsplaner, fysiske forandringer og socialpsykiatri.

Gitte er cand.scient. pol. fra Aarhus Universitet og har en master i offentlig ledelse.

Søger du bolig? - Klik her