Bjørn er konsulent i AlmenNet, hvor han er involveret i foreningens netværk og udviklingsprojekter. Bjørn bistår især med udvikling og planlægning af AlmenNets arrangementer. Bjørn er arkitektuddannet byplanlægger og har tidligere arbejdet som kommunal byplanlægger med ansvar for styringsdialog, lokalplanlægning og tværfaglig koordinering af nye byudviklingsprojekter. Bjørn har også en fortid som bystrategisk konsulent og projektkoordinator i KAB.

Søger du bolig? - Klik her