Anni Pedersen er en del af BL’s juridisk funktion og beskæftiger sig bredt med juridiske problemstillinger inden for det almene område, herunder sparring internt i BL’s organisation og juridisk rådgivning af BL’s medlemmer særligt inden for beboerdemokrati, fusioner og administrativt samarbejde, det kommunale tilsyn og beboerklagenævnssager. Anni underviser på BL’s uddannelser og kurser, og hun varetager konsulentopgaver mod betaling, herunder udarbejdelse af notater, gennemgang af kontrakter mv.

 

Anni Pedersen betjener i øvrigt BL’s Juridiske Udvalg i Aarhus og har tidligere arbejdet på Herning Rådhus’ juridiske kontor, hvor hun var ansvarlig for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer. Anni er uddannet cand.jur.

Søger du bolig? - Klik her