Anni beskæftiger sig bredt med juridiske problemstillinger inden for hele det almene område, herunder sparring internt i BL’s organisation og juridisk rådgivning af BL’s medlemmer særligt inden for beboerdemokrati, fusioner, administrativt samarbejde, udlejning, råderet, det kommunale tilsyn samt beboerklagenævnssager. Anni underviser på flere af BL’s uddannelser og kurser, og hun varetager konsulentopgaver mod betaling, herunder udarbejdelse af notater, gennemgang af kontrakter mv.

 

Anni er en del af BL’s juridiske hotline og betjener i øvrigt den del af BL’s Juridiske Udvalg, der er forankret i BL Vest.

 

Anni har tidligere arbejdet på Herning Rådhus’ juridiske kontor, hvor hun var ansvarlig for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer. Anni er cand.jur.

Søger du bolig? - Klik her