Billede af Anne Mette Fredsgaard Svendsen BL

Anne Mette Fredsgaard Svendsen

Kredskonsulent 1. og 9. kreds

Anne Mette Fredsgaard Svendsen arbejder med politisk interessevaretagelse for bestyrelser og repræsentantskaber i BL’s kredse. Hun er konsulent i BL 9. kreds. Her indgår udvikling, planlægning og afvikling af møder, konferencer, arrangementer, debatmøder og andre initiativer i kredsregi.

 

Anne Mette har beskæftiget sig med den almene boligsektor siden 2003 og har bl.a. haft ansættelse som beboerrådgiver, forretningsfører og chefkonsulent. Her har hun især arbejdet med politisk betjening, drift og administration af større boligorganisationer og deres afdelinger.

 

Anne Mette er mag. scient. i antropologi fra Københavns Universitet.

 

Søger du bolig? - Klik her