Vi går op i at passe på klima og miljø

Den samlede boligmasse står for 40 pct. af CO2-udledningen. De almene boliger udgør en femtedel af boligmassen i Danmark. Derfor er der et stort potentiale i at gøre den eksisterende almene boligmasse grønnere.

De almene boliger har mange tiltag for at mindske klimabelastningen og miljøaftrykket. Samtidig forbedres indeklimaet, så beboerne får sundere boliger.. På den måde gør vi både noget godt for de almene beboere, for klimaet og for samfundet. Det er vigtigt.


Renoveringer og vedligehold finansieres af penge, som beboerne selv sparer op.


Miljø handler også om de fysiske omgivelser, vi lever i. Vi ønsker alle at bo et godt sted i rare omgivelser, som giver mulighed for at leve et helt liv inden og uden for hjemmet.


Når de almene boliger renoveres, skabes der ofte tilgængelige boliger eller der er fokus på, hvordan boligerne kan bidrage til mindre ensomhed blandt beboerne.


De almene boligers bidrag til den grønne omstilling har derfor mange fordele for den enkelte og for samfundet.HER SKAL DER SÆTTES NOGET INDLæs også: 

Almene boliger gør Danmark bedre
Vi bygger og udlejer uden at tjene på det
Vi huser alle og drager omsorg for vores beboere


 

 

 

Oprettelse: 28.04.2020 | Sidst opdateret: 12.04.2021


Søger du bolig? - Klik her