Finlandsparken 066.jpg

Om almene boliger

1 million personer i Danmark bor alment på kryds og tværs af sociale, økonomiske og kulturelle skel. Det er vi stolte af.

Vi arbejder for gode boliger, der er til at betale for helt almindelige mennesker. Vi går op i, at vores beboere har det godt – og vi er vigtige aktører i den grønne omstilling.


Adgang til en god bolig er vigtig for sammenhængskraften og blandede byer med plads til alle. Både inden og uden for byerne. Helt lokalt og på tværs af landet.


Gode boliger og blandede byer øger den enkeltes mulighed for at gribe sine livschancer og bidrage til samfundet.


Samtidig skaber vi jobs og beskæftigelse. Den almene sektor alene beskæftiger godt 11.000 personer og hver gang vi bruger 100 mio. kr. på at renovere de almene boliger, skaber vi godt 800 jobs i bygge- og rådgivningsbranchen.


Renoveringerne medfører også energiforbedringer på 30-40 pct. Det er godt for klimaet og det er også godt for beboerne, som får lavere energiregninger og bedre indeklima.


De grønne løsninger, som anvendes i de almene boliger, er samtidig et vigtigt afsætningsmarked for den grønne industri i Danmark, og i øvrigt en efterspurgt eksportvare.


Vi understøtter både vækst og beskæftigelse i Danmark samtidig med, at vi er med til at mindske uligheden. I forhold til sundhed. I forhold uddannelse. I forhold til beskæftigelse.


De almene boliger skaber derfor et bedre samfund til gavn for os alle.

HOW TO HOUSE

Download vores gratis e-bog How to House og læs meget mere om de almene boliger.Oprettelse: 28.04.2020 | Sidst opdateret: 13.07.2022

Søger du bolig? - Klik her