Karriere i BL

Billede af BL 01986

Hvad arbejder vi for?

BL - Danmark Almene Boliger er BL - Danmark Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation de almene boligforeninger og administrationsselskaber.

 

Vi arbejder for boligorganisationernes interesser ved at søge politisk indflydelse på alle områder, som berører almene boliger.

 

Vi arbejder lokalt gennem vores 11 kredse på tværs af alle landets kommuner, nationalt i forhold til Christiansborg, regeringen, ministerierne, folketingets politikere og deres mange udvalg samt internationalt gennem vores arbejde i Housing Europe og NBO Housing Nordic.

 

På den måde sikrer vi, at den almene boligsektor fortsat bidrager med nye løsninger for de almene boligforeninger og den ene million mennesker, der bor i de almene boligområder i Danmark.

 

Det kan være nye løsninger, der skaber bedre sundhed. Det kan være nye klimatiltag. Brobygning mellem skole og hjem. Nye løsninger på uddannelsesområdet. Bekæmpelse af hjemløshed og ikke mindst løsninger, der fremmer byggeri og renoveringer af almene boliger.

DSC00928

At arbejde i BL

Hos BL tror vi på, at styrke findes i fællesskab, og ansvar deles af alle. Vi står skulder ved skulder og sikre, at enhver medarbejder er en nøglespiller i vores fælles succes.

 

Fagligt foran

Vi arbejder for at være fagligt foran. Det er derfor en del af hverdagen hos BL at lære at vokse fagligt og at innovere. Det sker blandt andet gennem efteruddannelser og kurser samt samarbejder på tværs af afdelinger.

 

Fleksibilitet

Vi ved, at balancen mellem arbejde og privatliv er afgørende for vores medarbejderes velvære og produktivitet. Når alle parter udviser imødekommenhed og fleksibilitet kan det medvirke til at opfylde den enkelte medarbejders ønsker og behov i forskellige livsfaser, mens hensyn til arbejdspladsens, ledelsens og kollegernes behov og forventninger tilgodeses.

BL's historie

 

Almene boliger


Almene boliger i Danmark repræsenterer en unik model kendetegnet ved fællesskab, forening og finansiering. Disse boliger er ikke kun for særlige sociale grupper, men er tilgængelige for alle og drevet som nonprofit med stor beboerindflydelse.

Almene boliger er non profit og for alle.

 

Historie om den almene sektor


Før det 20. århundrede var lejeboliger primært profitdrevne, men pionerprojekter som Brumleby og Kartoffelrækkerne i København introducerede ideen om boliger, der ikke skulle generere profit.

 

Disse tidlige eksempler førte til oprettelsen af boligforeninger, og i 1919 blev BL stiftet. Fra 6.000 almene boliger ved starten, har sektoren vokset til 600.000 i dag.

 

Før, under og i lang tid efter 2. Verdenskrig var der en udbredt boligmangel i Danmark.

 

Det førte til en plan om, at der skulle bygges rationelt og efter nye metoder, ligesom man også besluttede, at det almene byggeri skulle reguleres og styres af et ministerium. Boligministeriet blev oprettet allerede i 1947, og igennem 1950’erne og 1960’erne kom der virkelig fart på byggeriet af almene boliger.

 

En vigtig periode i nyere Danmarkshistorie, hvor det er anerkendt, at dét, vi i dag kender som skabelsen af det danske velfærdssamfund, uløseligt er forbundet med, at man i Danmark effektivt fik bekæmpet boligmanglen i de årtier.

Boligselskabernes Hus

 

BL - Danmarks Almene Boliger bor i Boligselskabernes Hus sammen med to andre selvstændige organisationer, Landsbyggefonden og Byggeskadefonden, som arbejder med vidt forskellige opgaver omkring den almene sektor.

 

At vi bor sammen giver en stor fælles viden, som vi kan trække på – også på tværs af organisationerne – på en række områder.

 

Vi deler samtidig en række sociale arrangementer som f.eks. julefrokost, morgenmøder, besigtigelsestur og diverse træningshold. Vi deler også arbejdsmarkedsorganisation og samarbejdsudvalg, personalehåndbog, og vi har en række fagfunktioner, som betjener alle 3 organisationer. Det drejer sig om IT, Facility og HR.

 

Den enkelte organisation har sin egen kultur. Men vi har en række fælles værdier, som betyder meget for vores måde at arbejde og samarbejde på, og som er den overordnede rettesnor, i alt hvad vi gør. Hør mere om det i videoen nedenfor.

 

 

Praktiske oplysninger

Find vej til Boligselskabernes Hus

Boligselskabernes Hus ligger i Studiestræde 50, 1554 København V og et let tilgængeligt med offentlig transport:

 

  • Afstand til Hovedbanegården: Ca. 700 meter
  • Afstand til Metro på Rådhuspladsen: Ca. 300 meter
  • Afstand til S-tog på Vesterport Station: Ca. 250 meter

 

Hvordan ansøger jeg? 

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen i Boligselskabernes Hus lige her.

Hvis du ønsker at sende os en uopfordret ansøgning, kan du sende dit CV til vores bank for uopfordrede ansøgninger. Så ser vi på dit CV, hvis en relevant stilling bliver ledig.


Søger du bolig? - Klik her