BL's mærkesager

En stærk almen boligsektor er med til at sikre os alle et mere bæredygtigt samfund. 

Billede af BS Hus Arkivfoto

Et Danmark med en stærk almen boligsektor.

 

En stærk almen boligsektor er med til at sikre os alle et mere bæredygtigt samfund. Socialt, økonomisk og klimamæssigt. Den er med til at mindske uligheden og styrker vores alles velfærd.

 

Boligpolitik har nemlig tråde bredt ud i vores samfund og har betydning for mange emner. Det omhandler jo både bygningerne og de beboere, der har hjem i boligerne. Klima, sundhed, ældre, børn og unge, vækst, beskæftigelse, uddannelse, hjemløse, psykisk sårbare personer, frivillighed, boligsociale indsatser, tilgængelighed, foreningsDanmark og mange flere områder, er nogle af de emner, som er vigtige for os.

 

I BL’s Handlingsplan kan du læse mere om vores arbejde.

 

Grundlæggende er vi optaget af tre mærkesager, som danner grundvilkårene for vores bidrag til dansk velfærd.

 

1: Bæredygtig byudvikling som central del af dansk velfærdspolitik

Vi har i mere end 100 år på demokratisk vis udviklet bæredygtige byer og samfund. Økonomisk, socialt og klimamæssigt.

 

Vi kobler renoveringer, energieffektivitet, digitalisering, sundhed og tilgængelighed med sociale helhedsindsatser i en 360-graders byudviklingsstrategi i samarbejde med relevante aktører. Resultatet er positive socialøkonomiske effekter og løsninger, der efterspørges globalt.

 

Boligen er midlet, velfærd er målet – og byudvikling er redskabet.

 

I BL arbejder vi derfor for et godt samarbejde lokalt med kommunerne så de almene boliger tænkes ind i den langsigtede byplanlægning – gerne i samarbejde med andre private og offentlige aktører.

 

2: Stabil finansiering

Når de almene boliger bygges, finansieres de hovedsageligt på markedsvilkår. Knap 90 pct. af omkostningerne til nye almene boliger finansieres via realkreditlån. Resten finansierer kommune og stat.

 

Renoveringer og vedligehold af boligerne betaler beboerne selv for ved at spare op over huslejen.

De største og mest gennemgribende renoveringer, som vedrører byggeskader, finansieres af Landsbyggefonden. Midlerne i fonden sparer beboerne også selv op.

 

Men det er Folketingets partier, der bestemmer, hvor mange penge, Landsbyggefonden må støtte renoveringerne med årligt. Det sker via boligaftaler, som forhandles ca. hvert 4 år.

 

Boligaftalerne fastsætter også de økonomiske rammer for det boligsociale arbejde.

 

I BL arbejder vi derfor for, at Landsbyggefondens årlige renoveringsramme matcher det aktuelle renoveringsbehov i den almene sektor. Det er vigtigt, at beboerne kan få renoveret de boliger, som trænger.

 

Vi arbejder også for, at kommunernes indskud til nybyggeri, som forhandles i de årlige aftaler om kommunernes økonomi med Finansministeriet, ligger på et fornuftigt stabilt niveau.

 

Det er også vigtigt for, at de boligsociale indsatser har stabil og tilstrækkelig finansiering.

 

3: Nok almene boliger

Alle kan i princippet bo alment. Men dem, som har mest behov, har fortrinsret. Det er formålet med de almene boliger. Vi skal huse, dem som har behov – og dem som har svært ved at finde en bolig selv.

 

Urbaniseringen gør, at efterspørgslen på boliger er stor og stadig stigende, især efter boliger med en rimelig husleje. Det gælder primært i de større byer, men det er en tendens som også i stigende grad ses i de mellemstore byer. Det betyder, at der flere og flere, der har svært ved selv at finde en bolig.

 

Det er vigtigt for sammenhængskraften i vores land, at der er almene boliger nok.

 

I BL arbejder vi derfor for, at udbuddet af almene boliger matcher det konkrete behov. Vi synes det er vigtigt, at alle mennesker kan bo i alle dele af landet. Vores byer, de store, mellemstore og de mindre, skal være blandede og tilgængelige for alle, uanset indkomst og social status.

 

 

Oprettelse: 06.05.2020 | Sidst opdateret: 06.05.2020

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her