BL's internationale arbejde

BL varetager de almene boligers interesser lokalt, nationalt og internationalt.

Billede af Hero Top (1)

BL varetager de almene boligers interesser lokalt, nationalt og internationalt.

 

Internationalt sker det gennem vores europæiske og nordiske samarbejde i Housing Europe og NBO-Housing Nordic.

 

Derudover har vi ofte bilaterale internationale samarbejder med eller besøg fra boligorganisationer, embedsfolk, politikere og forskere fra lande uden for EU, som fx Australien, USA, Korea, Japan og Rusland.

 

Med omkring 30 årlige besøg kan vi stolt konstatere en stor international interesse for den danske almene boligmodel.

 

Housing Europe

BL er medlem af bestyrelsen i Housing Europe, som er den europæiske interesseorganisation for offentlige, kooperative og sociale boliger – samlet betegnet som affordable housing.

 

Housing Europe repræsenterer godt 43.000 boligudbydere i 24 EU-lande. Det svarer til 25 millioner hjem, eller 11 pct. af den samlede boligmasse i EU.

 

Housing Europe har en vision om et EU, hvor alle har adgang til anstændige boliger til en overkommelig husleje i samfund, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige – og hvor alle har mulighed for at nå deres fulde potentiale.

 

Gennem vores europæiske samarbejde kan vi tale med en tungere vægt op mod EU-kommissionen og EU-parlamentet, som fastlægger meget af den lovgivning de almene boliger i sidste ende skal følge i Danmark.

 

Det handler fx om klima- og energikrav til byggeriet, om EU’s udbudsregler, om digitalt og bæredygtigt byggeri og om finansiel regulering og EU-fonde.

 

Men det vedrører også det sociale område i forhold til fx indsatser omkring hjemløshed, psykisk sårbare og brug af affordable housing som en forebyggelse af en lang række socioøkonomiske konsekvenser og omkostninger for samfundet.

 

Housing Europes arbejde tilrettelægges og drøftes i fire arbejdsgrupper: Energi og klima, Indre marked, finansiel regulering og konkurrenceevne, Sociale område og Urbanisering. BL er formand for arbejdsgruppen om det sociale område.

 

I Housing Europe arbejder BL overordnet for, at affordable housing af EU-kommissionen anerkendes som en investering frem for en omkostning på EU-landenes statsbudgetter.

 

Besøg Housing Europe hjemmeside her

 

NBO – HOUSING NORDIC

 

BL er medlem af bestyrelsen af NBO - Housing Nordic, som er den nordiske paraplyorganisation for otte kooperative, offentlige og almene boligorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Tilsammen repræsenterer boligorganisationerne godt 2,5 mio. hjem i hele Norden.

 

NBO blev dannet i 1950 og trækker derfor på stolte, nordiske samarbejdsrelationer.

 

I øjeblikket er BL formand for NBO og har derfor ansvaret for at implementere bestyrelsens beslutninger. Et af fokusområderne er at videreudvikle og fastholde tæt samarbejde med Nordisk Ministerråd for at fremme en politisk forankring af de NBO’s arbejde. Dette arbejde er særligt fokuseret på at mindske byggeomkostningerne i Norden, bl.a. gennem digitalisering, og at sikre energieffektive boliger.

 

NBO har en vision om at et Norden med økonomiske, klimamæssige og socialt bæredygtige boliger for alle.

 

Hvert andet år arrangerer NBO en konference for boliginteresserede i hele Norden, hvor NBO-rapporten State of Housing in the Nordic Countries præsenteres. Den seneste rapport fra 2018 kan læses her.

 

Konferencen er et forum for deling af viden, netværk og indstilling af fælles dagsordenener. Den næste konference er planlagt til at finde sted i København til efteråret 2020 under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd.

 

Besøg NBO’s hjemmeside her.

Oprettelse: 06.05.2020 | Sidst opdateret: 06.05.2020

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen


Søger du bolig? - Klik her