Almene Mål - 2022 - 2024

Med titlen Almene Mål præsenteres BL’s 2-årige målsætningsprogram.

Billede af Skyline Full

Almene Mål sætter retningen for BL’s arbejde de kommende to år, hvor vi vil arbejde for: 

BYER I BALANCE som knytter sig til selve formålet med den almene sektor. Vi arbejder for, at der er gode hjem til almindelige og lave indkomster i hele landet, da byer i balance med plads til alle er til gavn for hele samfundet.


Nogle mindre bysamfund oplever i stigende grad stagnering eller affolkning og presset på de større byer vokser. Gennem aktiv bystrategisk udvikling, på tværs af både små og større byer, arbejder vi for et sammenhængende Danmark.


EN GRØNNERE ALMEN SEKTOR
som taler ind i en global og yderst aktuel dagsorden. Den almene sektor er bevidst om og bidrager til den grønne omstilling for at leve op til vores fælles klimaansvar. Vi arbejder med klimaaftryk, når vi bygger og renoverer.


Vi har fokus på grøn drift og lokal produktion af vedvarende energi. Klimaansvar, social og økonomisk ansvarlighed skal gå hånd i hånd.


Ambitionen med Almene Mål at engagere beboere, boligorganisationer, kommuner og landspoli­tikere i at skabe forandringer. Bredt engagement og tæt samarbejde mellem civilsamfundet, det of­fentlige og den private sektor er afgørende for succes.


De to Almene Mål er derfor konkretiseret ved en række fokusområder, der skal inspirere til handlinger lokalt i kredse og boligorganisationer. Og dokumentet skal ikke stå alene. Sammen med Almene Mål tilbydes løbende inspiration, der kan hjælpe til at omsætte de generelle målsætninger til konkrete lokale handlepunkter.

 

Du kan finde Almene Mål og inspiration til arbejdet her

Oprettelse: 09.02.2022 | Sidst opdateret: 09.02.2022

Sideansvarlig: Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her