Nyheder

Emne
 • Ghetto
 • Boligpolitik
 • Arkitektur
 • Analyse og statistik
 • Byggeri
 • Økonomi
 • Boligområder
 • Frivillighed
 • Beboerdemokrati
 • Boligorganisationer
 • Klima og energi
 • Uddannelse
 • Urbanisering
 • Effektiv drift
 • Kreds
 • Bestyrelsesnet
 • Verdensmål
 • Boligmarked
 • Sundhed
 • Folkemøde
Viser 141-150 af 162 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
03.11.2017 · Nyheder fra BL

Tv-indslag om psykisk syge

Både forsorgshjem, varmestuer og politiet oplever et stigende pres fra psykisk syge, som har brug for behandling, men bliver udskrevet til gaden.
26.10.2017 · Artikel fra Altinget.dk

Kommuner og boligorganisationer afviser Ole Birks hjælp til anvisning

BUREAUKRATI: Hverken KL eller BL ser behov for boligministerens ændring af reglerne for anvisning til almene boliger. Det er ødelæggende og skaber bureaukrati, mener de. Venstre og DF undrer sig over forløbet.
07.09.2017 · Klumme af BL's adm. direktør Bent Madsen bragt på netavisen Pio

Prins Charles elsker også almene boliger

Debatten om almene boliger bygger ofte på et solidt fundament af uvidenhed kombineret med et rutinemæssigt fokus på vedtagne og udokumenterede dogmer.
31.08.2017 · Nyheder fra BL

BL med i folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark

Livet med en demenssygdom kan gøre det sværere at gøre de ting man plejer, og alt for ofte kan det føre til isolation, ensomhed og utryghed for både dem der lever med sygdommen og deres familier.
18.08.2017 · Nyheder fra BL

Forslag om statslån vækker bekymring

BL er bekymrede for monopoldannelse ved det justerede forslag om at omlægge de almene boligers finansiering til statslån.
09.08.2017 · Nyheder fra BL

Almene boliger vil fritages for ny solcellelov

Der arbejdes på at ændre støtten til private solcelleanlæg. Det betyder, at det bliver meget svært for almene boligforeninger at etablere nye anlæg. BL vil gerne have en mulighed for undtagelser fra loven.
05.07.2017 · Nyheder fra BL

130 indstillinger til konkurrence om almene fagpriser

En ny konkurrence i den almene sektor i Danmark sætter fokus på de almene boligselskabers bidrag til samfundet inden for nybyggeri, renovering, drift, boligsocialt arbejde og beboerdemokrati.
28.06.2017 · Nyheder fra BL

Unge indvandrere i overhalingsbanen

Ny analyse viser, at 39 procent af 20-årige i udsatte områder med ikke-vestlig baggrund har en gymnasial uddannelse.
21.06.2017 · Nyheder fra BL

Regeringen vil have staten til at finansiere almene boliger

"Den almene boligsektor kommer til at rykke tættere på staten, hvis det bliver gennemført," siger BL’s administrerende direktør.
19.06.2017 · Nyheder fra BL

BL deltager i international housing-festival

Festivalen hylder den lange tradition for ordentlige og betalelige boliger rundt omkring i Europa. Og ikke mindst: adresserer de udfordringer, som sektoren står overfor lige nu og i fremtiden.
1
13 14 15 16 17
Søger du bolig? - Klik her