Ny undersøgelse om frivilligt engagement i landets almene boliger

En ny undersøgelse fra BL – Danmarks Almene Boliger og Kantar Gallup giver ny viden om det frivillige engagement i landets almene boligområder. 

Billede af Forside Med Tekst Frivilligt Engagement I Landets Almene Boliger (1)

En ny undersøgelse fra BL – Danmarks Almene Boliger og Kantar Gallup giver ny viden om det frivillige engagement i landets almene boligområder. Rapporten "Frivilligt engagement i den almene sektor 2023" kan hentes her. 

Undersøgelsen viser bl.a., at beboere i almene boliger er ca. lige så engagerede i deres fritid som den del af befolkningen, der ikke bor i en almen bolig. Men også, at flere skal kende til mulighederne. Mange vil nemlig gerne engagere sig, men ved ikke altid hvordan eller er ikke blevet spurgt.


"Vores nye analyse viser, at rigtig mange almene bebeore er engagerede mennesker. Både der hvor de bor og i alle mulige andre sammenhænge. Og den rigtig gode nyhed er, at flere har mod på mere," siger Rikke Lønne, afdelingschef for Samarbejde & Udvikling i BL - Danmarks Almene Boliger. 


Resultaterne kan læses og anvendes af boligorganisationer og andre interesserede, der ønsker at arbejde med udviklingen af det formelle beboerdemokrati og skabe rammer for engagement og deltagelse i de almene boligområder og boligorganisationer.  

"Men analysen peger også på, at både boligorganisationer og engagerede beboere skal blive endnu bedre til at invitere flere ind og gribe det engagement, der er derude. Og at det fællesskab der inviteres til, i højere grad end i dag, skal være mere sagsspecifik – og så skal det være sjovt at være med," siger Rikke Lønne.

Du kan hente hele rapporten "Frivilligt engagement i den almene sektor 2023" her.

 

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsen af det frivillige engagement blandt almene beboere viser, at 36 pct. af de voksne almene beboere er frivillige. Den seneste frivilligundersøgelse udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i december 2021 viser, at 40 pct. af den samlede danske befolkning er engageret i frivilligt arbejde.


Graden af frivilligt engagement blandt de almene beboere er således næsten på niveau med landsgennemsnittet.  

 

Hvor lægger de almene beboere, så deres engagement?

Undersøgelsen viser, at 13 pct. af de almene beboere er engagerede i det formelle beboerdemokrati. Knap 10 pct. er engagerede i boligområdet udenfor det formelle beboerdemokrati, og 20 pct. er frivillige udenfor boligområdet. Den samme person kan være engageret flere steder, hvorfor summen af de tre kategorier er højere end de 36 pct.1 

 

Andel af almene beboere, der er engagerede som frivillige 

Note: Den samme person kan godt være engageret i mere end én form for frivillighed. Uddybende detaljer vedr. datagrundlaget kan læses i Boks 1.  Kilde: Kantar Gallup på vegne af BL. 

 

De engagerede vil gerne engagere sig endnu mere

Undersøgelsen viser også, at flere af dem, der allerede er engagerede, faktisk gerne vil engagere sig endnu mere. Hele 39 pct. af dem, der er aktive i det formelle beboerdemokrati, vil gerne lave endnu mere af det samme, og 40 pct. af de frivillige udenfor det formelle beboerdemokrati vil gerne lave mere i boligområdet.

 

Ønsker almene beboere at engagere sig mere? 

Note: Figuren viser, hvorvidt de frivilligt engagerede ønsker at engagere sig mere i frivilligt arbejde af samme type. Enkelte procenttal er afrundet ned for at tal i figuren summeres til 100 pct. Uddybende detaljer vedr. datagrundlaget kan læses i Boks 1.Kilde: Kantar Gallup på vegne af BL.

 

Det er væsentligt at spørge, hvorfor de frivillige, der gerne vil lave mere, så ikke gør det? Det kan man læse mere om i undersøgelsen.

Men hvad skal der til for at motivere dem, der ikke allerede er engagerede? 40 pct. svarer, at de ikke har lyst eller overskud til at engagere sig i det formelle beboerdemokrati. Der er potentiale for mere. Her peger svarene på, at man skal lave noget, man brænder for og det skal være sjovt, når man mødes og deltager.

Hvad kan motivere almene beboere, der ikke er engagerede i det formelle beboerdemokrati til at blive det?

 

Udover at engagere og motivere flere beboere til at deltage i det formelle beboerdemokrati er der også gode grunde til at motivere flere beboere til at engagere sig i boligområdet udenfor det formelle beboerdemokrati.

Dels styrker det naboskabet og dermed trygheden og den oplevede livskvalitet, men det styrker også de lokale fællesskaber.

 
Det, der kan motivere flere til at engagere sig i boligområdet er sager man brænder for, og at det er sjovt at mødes. Kun 35 pct. svarer, at de ikke har lyst eller overskud til at engagere sig i boligområdet.

 

Men er der gode rammer for at engagere sig frivilligt?

88 pct. af de frivillige i beboerdemokratiet og i boligområderne svarer ja til, at der er gode rammer for frivilligt engagement, så lad os sammen arbejde på at få endnu flere med i fællesskaberne.

 

Den fulde undersøgelse ’Frivilligt engagement i landets almene boliger 2023’ kan hentes her.

Hent rapporten

PDF Fil

Frivilligt engagement i den almene sektor 2023

Download

Oprettelse: 27.09.2023 | Sidst opdateret: 02.11.2023

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen


Søger du bolig? - Klik her