BL: Planlagte almene boliger skal bygges trods dyrere materialepriser

Akutte udfordringer i det almene nybyggeri med stigende materialepriser fører til, at nybyggeri droppes. Men situationen kan løses uden at pille ved princippet om et maksimumsbeløb for almene boliger, skriver BL's viceadministrerende direktør Solveig Råberg Tingey.

Billede af Colourbox23145527

Denne nyhed er fra den 17. januar 2022. 

Dette debatindlæg er bragt på Altinget.dk mandag den 17. januar 2022.


Egentlig skulle der lige nu have været 250 nye almene boliger på vej på Asger Jorns Allé i Ørestad. Men det er der desværre ikke alligevel. Byggeriet er opgivet som følge af de stigende materialepriser i byggeriet.

I Seest, som ligger et par kilometer uden for Kolding, er situationen den samme. Her har man måttet opgive at bygge 30 nye almene boliger. Et projekt, som de ellers havde set frem til, fordi Kolding Kommune oplever en stigende vækst i tilflyttere i Seest.


Byggeriet af 32 nye rækkehuse tæt på vandet i Esbjerg er også indstillet. Boligorganisationen melder om "vanvittige prisstigninger", som gør det umuligt at opføre boligerne inden for det lovbestemte maksimumsbeløb.


Og i Vejle har man måttet opgive byggeriet af 81 ungdoms- og familieboliger, ligesom der er sat planlagte byggerier i stå i Viby Sjælland og Ringsted. Eksemplerne er mange. Opbremsningen af det almene nybyggeri sker over hele landet til trods for tårnhøj efterspørgsel efter betalelige almene boliger.


Nybyggeri opgives

Udfordringen er hver gang den samme. Boligorganisationerne har typisk indhentet tilbud en gang før sommerferien sidste år, hvor alt så smukt ud i forhold til at bygge inden for maksimumsbeløbet for alment nybyggeri. Men især stigende materialepriser har ført til for høje byggeudgifter.

Mange steder har man derfor bedt entreprenørerne om at regne på tallene en gang til, så man kunne holde sig indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Når entreprenørerne vender tilbage, er overskridelsen af maksimumsbeløbet imidlertid bare overskredet yderligere, fordi priserne i mellemtiden blot har fortsat himmelflugten.


Nogle steder er man nået så langt, at man ikke kan nå at stoppe byggeriet, for eksempel hvis fundamentet allerede er støbt. Så må boligorganisationen tage et tab og dække overskridelse af egenkapitalen, hvilket er helt uholdbart – også på kort sigt.


I BL har vi lavet en rundspørge, der viser, at på landsplan er syv ud af ti almene bygherrer påvirket af de voldsomt stigende priser på byggematerialer og lange leveringstider på grund af coronakrisen. 13 procent af de adspurgte boligorganisationer forventer at opgive planlagt nybyggeri på grund af den aktuelle situation.


Den dårlige nyhed er altså, at der for alvor er opstået en seriøs hindring i forhold til visionen om 22.000 nye almene boliger de kommende år til sikring af blandede boligområder overalt i Danmark. Den gode nyhed er, at der findes løsninger, så andre planlagte byggerier af almene boliger ikke må opgives i den kommende tid.


Brug for optimisme

Men inden jeg går i løsningsmode, så lad mig lige repetere, hvad "maksimumsbeløbet" er, og hvorfor vi har det.


Beløbet angiver, hvor meget alment nybyggeri må koste per kvadratmeter, og ordningen – som stammer tilbage fra 2004 – har til formål at holde huslejen på et fornuftigt lavt niveau i almene boliger. Også de nybyggede.


Huslejen i almene boliger er nemlig bestemt af omkostningerne. Lavere opførelsespris giver lavere husleje. Og almene boliger skal være et betaleligt alternativ til andre boligformer. Det er der heldigvis bred politisk enighed om.

Den gode nyhed er, at der findes løsninger, så andre planlagte byggerier af almene boliger ikke må opgives i den kommende tid.

I den akutte situation, hvor især de stigende materialepriser de facto spærrer alment nybyggeri – som det er tilfældet flere steder i landet – er der behov for hurtig handling, ellers går projekterne i vasken, og færre af de betalige boliger, der er stor brug for, vil blive bygget. Samtidig kan det give tab både for virksomheder, for boligselskaber og dermed beboerne.


Derfor er der hårdt brug for det, som vi kalder et midlertidigt "gennemførelsesbidrag", der netop kan dække ekstraudgifter fra stigende materialepriser, uden at det betyder øgede huslejer eller højere maksimumbeløb. Det kan overvejes, at ekstraudgiften dækkes af Landsbyggefonden og således ikke belaster de offentlige finanser.


Hovedpointen er, at de planlagte almene boliger skal og kan bygges trods stigende materialepriser. Jeg tillader mig at være optimistisk, da ingen kan have en interesse i, at vi ikke lykkes.

Oprettelse: 17.01.2022 | Sidst opdateret: 06.09.2023

Sideansvarlig: Solveig Råberg Tingey

Søger du bolig? - Klik her