Ikke længere coronarestriktioner

Alle gældende restriktioner som følge af COVID-19 er afskaffet pr. 1. februar 2022.

Denne nyhed er fra 01. februar, 2021. 

Almene boligorganisationer kan pr. 1. februar 2022 åbne op for alle aktiviteter i boligorganisation og boligafdelinger. Der gælder således ingen restriktioner for almene boligorganisationer og boligafdelinger.

 

Der kan fra myndighedernes side fortsat være anbefalinger og vejledninger på særlige områder.

 

Epidemikommissionen har således bemærket, at arrangører af aktiviteter, hvor mange personer samles stående samtidig indendørs, og hvor der derfor kan være særlig høj risiko for smittespredning, kan overveje at tage skridt til at minimere smitterisikoen i februar. Social- og ældreministeren har også meldt ud, at der fortsat skal gøres en stor indsats for at beskytte de ældre på plejehjemmene og i ældreplejen og de sårbare mennesker på sociale tilbud.

 

Myndighederne har desuden meldt ud, at erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. som udgangspunkt fortsat har mulighed for at stille egne krav til gæster og kunder for at begrænse smitte. Sådanne krav kan dog ikke stilles i situationer, hvor personer har en egentlig ret til at deltage eller få adgang – da kan alene ske en opfordring om fx brug af mundbind eller test.

 

Det anbefales at holde sig orienteret på coronasmitte samt følge Sundhedsstyrelsen gode råd om smitteforebyggelse og myndighedernes anbefalinger om test og isolation.

Corona-hotline for BL’s medlemmer

Hvis boligorganisationerne har spørgsmål omkring corona - særligt i forhold til driften og beboerdemokratiet - kan der sendes en mail til corona@bl.dk.

Oprettelse: 09.11.2021 | Sidst opdateret: 19.10.2023

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her