Stå stærkere som topleder

Ønsker du at udbygge dit netværk blandt andre topledere i de almene boligorganisationer og styrke dine kompetencer inden for strategisk ledelse? Eller er du ny i rollen som topleder? Så kom på BL's ambitiøse toplederprogram til oktober.

Billede af BL Kursus 211119 164

På uddannelsen får du kvalificeret dit arbejde med at lede i en politisk styret organisation og får inspiration til, hvordan beslutningsprocesser organiseres og ledes på en effektiv måde. Du bliver som topleder klædt på til at indtage rollen som proaktiv samfundsaktør, hvor netværksledelse og evnen til at skabe relationer, forretning og innovation gennem strategiske netværk er essentielt. Derudover bliver du på uddannelsen også i stand til at evaluere og reflektere over din egen rolle som topleder.  

Teori og netværk 

Kursusleder Nana Juul fra BL fortæller, at det overordnede mål med toplederprogrammet er, at deltagerne får styrket deres kompetencer i forhold til at forstå organisationen som lokal samfundsaktør.

“Gennem teoretiske indspark samt debat og erfaringsudveksling med kollegaer i branchen får toplederne skærpet opmærksomheden på, hvordan de konkret kan og vil være med til at sætte dagsordenen – ikke kun i deres egen boligorganisation, men også i en større kontekst”, siger Nana Juul, som netop har afsluttet første hold på toplederprogrammet for 17 topledere fra Øst og Vest. 

“Toplederne fra det første hold fortæller, at det blev tydeligere for dem, hvordan de skal fokusere og prioritere deres egen indsats, så den harmonerer med visionen for boligorganisationens udvikling.” 

Styrket praksis i en større kontekst 

Boligdirektørforeningen er initiativtager til uddannelsen, og forløbet er udviklet og gennemføres i et tæt samarbejde mellem BL - Kurser og Rådgivning og CBS Executive. 

Programleder Mogens Bjerre fra CBS Executive vurderer, at uddannelsen både styrker kvaliteten af deltagernes ledelse i det daglige og i netværkssammenhænge.  

“Toplederprogrammet udfolder, hvilke muligheder man som topleder har for at påvirke ikke bare beslutningsprocesser, men også de enkelte aktører. På den måde kan vi få toplederne til at se deres egen situation og rolle på en helt ny måde. Man bliver simpelthen klogere på egen praksis”, siger han.  

Læs mere om BL’s Lederakademi og ansøg om en plads på toplederprogrammet

Søger du bolig? - Klik her